ISHLAB CHIQARISHDA FAN-TEXNIKA TARAQQIYOTINI JADALLASHTIRISH OMILLARI VA ISTIQBOLI. YANGI MATERIALLAR VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR (9-SINF, TEXNOLOGIYA, QIZLAR)
PDF

Ключевые слова

texnologiya

Аннотация

Ta'limiy maqsad: O'quvchilarga ,, Ishlab chiqarishda fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish omillari va istiqboli. Yangi materiallar va zamonaviy
texnologiyalar " mavzusi bo'yicha tushuncha berish.

PDF