Том 1 № 1 (2020): MUALLIM
MUALLIM

Ta'limiy maqsad: O'quvchilarga ,, Ishlab chiqarishda fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish omillari va istiqboli. Yangi materiallar va zamonaviy texnologiyalar " mavzusi bo'yicha tushuncha berish.